Film in gesproken en geschreven woord…

Passie, vastberadenheid, doorzettingsvermogen en kennis van zaken zijn de Vier Musketiers van de zelfstandige ondernemer die van zijn grootste hobby zijn werk maakt. Een vroege en direct al verregaande interesse in het medium film in al zijn uitingen groeide uit tot een rijke, vruchtbare en breed georiënteerde voedingsbodem voor de vele werkzaamheden die Movie Machine sinds 2000 op de kaart zetten.

Movie Machine, een leven aan kennis

Drs. Constant Hoogenbosch (Nijmegen, 1967) studeerde Cultuur- en Mentaliteitsgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen met bijvakken Kunstgeschiedenis, Filosofie, Sociologie en Culturele Antropologie. Met deze bagage beweegt Hoogenbosch zich dagelijks in de wereld van film en media. Na jaren werkzaam te zijn geweest in de film- en mediawereld zette Hoogenbosch in 2000 zijn eigen mediabedrijf Movie Machine op. Vanuit Movie Machine werkt hij door heel Nederland (en internationaal) samen met filmhuizen, culturele centra, bedrijven en onderwijsinstellingen waar hij doceert over uiteenlopende onderwerpen uit de film- en mediawereld. Hoogenbosch is tevens werkzaam als docent Filmgeschiedenis en Mediatheorie, docent Journalistiek en Theorie van de Fotografie aan het Rijn IJssel College in Arnhem. Verder is hij verbonden aan de Breda University in Breda (voorheen NHTV/IMEM) en aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Filmeducatie (Eye) in Amsterdam. Hoogenbosch is als vaste filmredacteur wekelijks te horen op Radio Gelderland, verschijnt regelmatig in Radboud Reflects (voorheen Soeterbeeck Programma) en werkt samen met diverse nationale en internationale filmfestivals. Naast educatieve werkzaamheden werkt Hoogenbosch aan diverse filmprojecten, crossovers tussen film en andere kunstdisciplines en is regelmatig gastprogrammeur voor filmhuizen.

Met deze intellectuele bagage en een verregaande filmkennis heeft Hoogenbosch sinds 1995 brede media ervaring opgedaan in de schrijvende pers en op radio en televisie. Naast de inhoudelijke en redactionele zaken bewoog hij zich ook op organisatorisch gebied, had bij de radio hoofdredactie, programmaleiding, productieleiding en presentatie in handen en bij televisie de programmaleiding, productieleiding en hoofdredactie onder zijn hoede.

Sinds de oprichting van Movie Machine in 2000 heeft Hoogenbosch zich bezig gehouden met talloze activiteiten op filmgebied, waaronder het verzorgen van lezingen en inleidingen bij films, het geven van colleges en presentaties, het opzetten van filmworkshops en het leiden van filmsalons en talkshows. Verder waren er radio- en televisiepresentaties, Q & A’s, Meet & Greets en de organisatie van thema avonden waar Hoogenbosch optrad als gastprogrammeur, moderator en/of gespreksleider. Daarnaast verzorgde hij artikelen, recensies, achtergrondartikelen en deed talloze interviews met nationale en internationale bekendheden uit de filmwereld en het culturele circuit. Met een groot hart voor de schone kunsten geeft Hoogenbosch ook lezingen en inleidingen bij exposities en richt zelf exposities in van filmposters uit eigen, omvangrijke collectie.

Interviews, educatie en communicatie

Een goed gesprek is goud waard. Interviewen ligt Hoogenbosch na aan het hart. Wat beweegt mensen, wat houdt hen bezig en waarom? Is er een wederzijdse klik in de passie voor film en cultuur? Het zijn de zaken die Hoogenbosch blootlegt in, bij voorkeur één op één interviews, maar ook in zaalgesprekken, talkshows, Q & A’s en Meet & Greets. De interview ervaring strekt zich inmiddels uit over ruim twintig jaar en het zal niet verbazen dat in die tijd een kleurrijk ensemble aan gesprekspartners de revue passeerde. Met veel van deze nationale en internationale gesprekspartners houdt Hoogenbosch na een prettig gesprek en mooie ervaring tot op de dag van vandaag persoonlijk contact.

Educatie en communicatie

EducatieDe passie van Movie Machine is van meet af aan hand in hand gegaan met een missie. Het medium film heeft immers veel te bieden. Het is een kunstvorm met veel uitingen, het is een belangrijk communicatiemedium, het is een educatiemiddel en een wijdverspreide aanbieder van entertainment. Educatie en communicatie staan hoog in het vaandel bij Movie Machine.
Hoogenbosch is vanuit Movie Machine verantwoordelijk voor filmonderwijs op verschillende niveaus. Movie Machine realiseert diverse filmcursussen en lezingen over uiteenlopende onderwerpen en voor verschillende doelgroepen. De cursussen en lezingen worden neergezet op diverse locaties in filmhuizen en/of culturele centra en scholen/opleidingsinstituten. Meer over het aanbod op de educatiepagina 

Visie, missie, nieuwe inzichten

Het filmpers- en communicatiebureau blijft zich vooral bezig houden met film in gesproken en geschreven woord. De gepassioneerde missie rond filmeducatie maakt dat Movie Machine de afgelopen jaren nieuwe inzichten en initiatieven heeft geformuleerd die zich bewegen op het terrein van educatie, maar ook publieksgerichte evenementen, happenings en publicaties. Film is daarbinnen steeds het speerpunt geweest. De nieuwe inzichten, ervaringen en oriëntatie hebben Hoogenbosch ertoe gebracht om naast het huidige filmpers- en communicatiebureau nieuwe activiteiten te ontplooien en te realiseren die de werkzaamheden naar een hoger en breder plan tillen. Speerpunten vormen hierbij samenwerking, teamgeest, kruisbestuiving tussen al bestaande (culturele) organisaties en het ontplooien van een breed scala aan nieuwe initiatieven op het gebied van film.

Verbinding en Verbondenheid

Movie Machine gelooft in samenwerking. Die samenwerking komt tot stand door verbinding en verbondenheid. Zeker in tijden waarin financiële steun vanuit lokale, regionale en nationale overheden voor het culturele circuit spaarzamer wordt, is samenwerking noodzakelijk. Movie Machine kon zich dan ook direct vinden in het opzetten van een Nijmeegs filmnetwerk dat uiteindelijk vorm kreeg onder de noemer Film Netwerk Nijmegen. Hoogenbosch werd voorzitter van het bestuur. Het netwerk legde de basis voor het kortfilm festival Go Short, waar Hoogenbosch ook in het bestuur zat. Ook vanuit Go Short zocht Hoogenbosch naar verbinding en samenwerking die tot innovatieve en spraakmakende programma’s kan leiden. Programma’s die zich op vooruitstrevende en verfrissende wijze onderscheiden van andere festivals en festivalprogramma’s.