Research

Movie Machine verricht in opdracht research voor filmprojecten. Bij het creëren van een speelfilm of documentaire is een correcte weergave van (cultuur)historische, sociaal-maatschappelijke kaders, achtergronden en informatie van groot belang.

Constant Hoogenbosch (1967) studeerde Cultuur- en Mentaliteitsgeschiedenis aan de KUN (tegenwoordig Radboud Universiteit) met bijvakken Kunstgeschiedenis, Filosofie, Sociologie en Culturele Antropologie. De brede studie Cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis maakt het mogelijk onderwerpen vanuit verschillende culturele, sociaal-maatschappelijke en historische perspectieven te belichten, waarbij iedere discipline zijn heel eigen kennisbijdrage levert.

Deze kennis kan worden ingezet bij het vormen van het juiste kader voor een film en het correct weergeven van feiten, gebeurtenissen en achtergronden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Constant Hoogenbosch via info@moviemachine.nl of telefonisch 024 323 39 11/06 23 36 72 73